Mukosiitin hoito

Vaikka syöpäpotilas saisikin mukosiitin, hänellä ei ole mitään syytä päätyä nälkäiseksi ja puhumattomaksi. Mukosiitin hoito ei ole helppoa, mutta käytettävissä on keinoja, jotka auttavat sen ehkäisyssä ja hoidossa.

Hoitajille tehdyssä kyselytutkimuksessa mukosiitti tunnistettiin kaikkein heikentävimmäksi ja merkitsevimmäksi syövän hoitoon liittyväksi ongelmaksi niin potilaiden kuin hoitajienkin näkökulmasta.1 Oikea mukosiitin hoito edellyttää suun tutkimista ennen syövän hoidon aloittamista ja sekä lääkäreiden että hoitajien tekemiä säännöllisiä tarkistuksia koko hoidon ajan.

Kerro aina lääkärille tai hoitajalle, jos olet huolissasi mukosiitista.

Lataa potilastiedote mukosiitin hoidosta - voit myös tulostaa hoitajille tarkoitettua tietoa ja antaa tiedotteen omalle hoitajallesi.

1. Bruce SD and Quinn A. US Oncological Disease 2007;1:86-90.