Sorry, our SiteMap is currently under construction.

Kerro aina lääkärille tai hoitajalle, jos olet huolissasi mukosiitista.

Lataa potilastiedote mukosiitin hoidosta - voit myös tulostaa hoitajille tarkoitettua tietoa ja antaa tiedotteen omalle hoitajallesi.