Håndtering av oral mukositt

Dersom oral mukositt oppstår behøver ikke kreftpasienter ende opp sultne og stille. Håndtering av oral mukositt er ikke enkelt. Men, det finne tilgjengelige strategier som kan forhindre og behandle oral mukositt.

En sykepleierundersøkelse avdekket at oral mukositt vurderes som det mest krevende og betydelige problemet assosiert med kreftbehandling, både for pasienter og sykepleiere. 1 For tilfredsstillende håndtering av oral mukositt, er det nødvendig at lege/sykepleier gjennomfører grundige undersøkelaser av munnen før oppstar av kreftbehandlingen, og regelmessig gjennom hele behandlingsperioden.

Forhør deg alltid med din lege eller sykepleier, dersom du er bekymret for oral mukositt.

Hvis du vil vite mer om oral mukositt, kan du laste ned ett faktaark for pasienter. Hvorfor ikke skrive ut et faktaark for sykepleiere også, som du kan gi til din sykepleier?

1. Bruce SD and Quinn A. US Oncological Disease 2007;1:86-90.