Det finnes måter å stoppe oral mukositt på, og ta kontrollen. Håndtering av OM

Det er ingen grunn til å akseptere oral mukositt som en uunngåelig konsekvens av kreftbehandling, fordi det finnes tiltak som kan holde det under kontroll. Det er tross alt vanskelig nok å takle kreftsykdommen, om en ikke skal plages med bivirkninger av behandlingen i tillegg.

Dotted border

Hos for mange gir kreftbehandling oral mukositt (OM) Lære om OM

Alle opplever smertefulle sår i munnen av og til. Men, ved kjemo- og strålebehandling kan det oppstå enda flere. Disse kan være så store som 4 cm. Tilstanden kalles oral mukositt. De som lider av dette kan få problemer med å spise og snakke.