Caphosol®

Om Caphosol Hvordan brukes Caphosol? Hvordan kan jeg få tak i Caphosol? Caphosol - Vanlige spørsmål

 

Bruk av Caphosol munnskyll hver dag før, i begynnelsen og i løpet av kreftbehandlingen, vil hjelpe til med å forbygge oral mukositt(OM), og behandle den hvis den har startet

Caphosol munnskyll inneholder kalsium- og fosfationer. Regelmessig bruk av Caphosol munnskyll vil hjelpe deg å holde munnen ren, fuktig og fri for oral mukositt.

Bruk av Caphosol før oppstart av kreftbehandlingen kan redusere alvorlighetsgraden av oral mukositt eller fullstendig forebygge den. Caphosol kan brukes 4-10 ganger daglig avhengig din orale mukositts alvorlighetsgrad.


Caphosol® er det eneste munnskyllevannet som er vitenskapelig vist å forebygge og redusere varigheten og smerten ved oral mukositt. 1,2

Forhør deg alltid med din lege eller sykepleier, dersom du er bekymret for oral mukositt.

Hvis du vil vite mer om oral mukositt, kan du laste ned ett faktaark for pasienter. Hvorfor ikke skrive ut et faktaark for sykepleiere også, som du kan gi til din sykepleier?

For mer informasjon om Caphosol, besøk http://www.caphosol.eu/product_info_hcp.asp.
1.Papas AS et al. Bone Marow Transplant 2003;31:705-712.
2.Haas M et al. 50th ASTRO congress 2008;abstract 2530.