Oral Mukositt


Ved starten av en kreftbehandling vet du nok en hel del om hva som venter. De fleste vet det er mulig å miste hår og føle seg syk. Mulige plager med oral mukositt er ikke så godt kjent.

Kjennetegnet til oral mukositt (OM) er smerten, forårsaket av at overflaten i munnen og på tungen er rød, hoven og dekket av sår. Smerten kan være så kraftig at det blir veldig vanskelig å spise, drikke og snakke. Dette kan til og med medføre at det blir nødvendig med sondeernæring, for å kunne fortsette kreftbehandlingen.

Mukositt, som av og til betegnes som stomatitt, kan egentlig oppstå hvor som helst i fordøyelsessystemet. Oral mukositt rammer kun munnen. Det er 4 stadier av oral mukositt. Stadium 1 og 2 er milde og karakteriseres ved sårhet og begynnende sårdannelse. Ved stadium 3 og 4 vil den orale mukositten være mer alvorlig. Ved stadium 3 vil pasienten ikke tolerere fast føde, og vil gå over til kun flytende føde. Ved stadium 4 vil ikke matinntak være mulig, og ytterligere hjelp for tilstrekkelig næringsinntak er nødvendig. Mange utvikler mild oral mukositt ved kreftbehandling, men stadiene 3 og 4 er mindre vanlige. 1

Ved kjemoterapi kan skader i munnoverflaten oppstå allerede fra første behandlingsdag. De første endringene ved oral mukositt skjer under munnens overflate, og er ikke alltid merkbare. Symptomene merkes vanligvis ikke før etter 5-8 dager etter behandlingsstart. Symptomene på oral mukositt kan vare opp til 7-14 dager, før tilhelingen starter. Risikoen for uvikling av oral mukositt vil øke, og alvorligheten vil ofte forverres, med hver kjemoterapisyklus. 2

Oral mukositt vil utvikles senere ved strålebehandling (etter 2 uker), og tilhelingen vil ikke starte før behandlingen er avsluttet. Symptomene på oral mukositt derfor kunne vare opp til 8 uker ved strålebehandling.

Forhør deg alltid med din lege eller sykepleier, dersom du er bekymret for oral mukositt.

Hvis du vil vite mer om oral mukositt, kan du laste ned ett faktaark for pasienter. Hvorfor ikke skrive ut et faktaark for sykepleiere også, som du kan gi til din sykepleier?

1. World Health Organisation. Handbook for reporting results of cancer treatment. Geneva, Switzerland: World Health Organisation, 1979.
2. Sonis ST. J Support Oncol 2004;2:3–8.


Oral Mukositt
bildegalleri

Use the scroll bar below to view the OM image gallery

healthy mouth