Sorry, our SiteMap is currently under construction.

Forhør deg alltid med din lege eller sykepleier, dersom du er bekymret for oral mukositt.

Hvis du vil vite mer om oral mukositt, kan du laste ned ett faktaark for pasienter. Hvorfor ikke skrive ut et faktaark for sykepleiere også, som du kan gi til din sykepleier?