Omgaan met orale mucositis

Als orale mucositis (OM) begint, dan hoeven mensen met kanker geen honger te lijden of te zwijgen. Omgaan met orale mucositis is niet eenvoudig, maar er zijn strategieën voor het voorkomen en behandelen van orale mucositis.

In een onderzoek onder verpleegkundigen werd orale mucositis genoemd als het meest uitputtende en grootste probleem tijdens een kankertherapie, zowel voor patiënten als voor verpleegkundigen. 1 Voor een goede behandeling van orale mucositis moeten artsen en verpleegkundigen de mond voor aanvang van de kankertherapie onderzoeken en gedurende de hele behandeling regelmatig controleren op orale mucositis.

Raadpleeg altijd uw arts of verpleegkundige als u zich zorgen maakt over orale mucositis.

Download de patiënteninformatie over het omgaan met orale mucositis voor uzelf en geef meteen een afdruk van de informatie voor professionele zorgverleners aan uw verpleegkundige.

1. Bruce SD and Quinn A. US Oncological Disease 2007;1:86-90.