Υλικό

Μπορείτε να κατεβάσετε ένα φυλλάδιο πληροφοριών για τη δική σας πληροφόρηση και να εκτυπώσετε τα έντυπα για τους καρκινοπαθείς ασθενείς σας.

Έντυπα για τους ασθενείς

• Σχετικά με τη ΣΒ 159 KB 'Κατεβάστε'
• Διαχείριση της ΣΒ 146 KB 'Κατεβάστε'
• Caphosol® 244 KB 'Κατεβάστε'

Φυλλάδια πληροφοριών για το νοσηλευτικό προσωπικό

• Σχετικά με τη ΣΒ 104 KB 'Κατεβάστε'
• Διαχείριση της ΣΒ 89 KB 'Κατεβάστε'
• Caphosol® 296 KB 'Κατεβάστε'