Διαχείριση της στοματικής βλεννογονίτιδας

Εάν αρχίσει να εκδηλώνεται στοματική βλεννογονίτιδα (ΣΒ) σε ασθενείς με καρκίνο, δεν υπάρχει λόγος να καταλήξουν πεινασμένοι και σιωπηλοί. Η διαχείριση της στοματικής βλεννογονίτιδας δεν είναι εύκολη. Υπάρχουν ωστόσο στρατηγικές που βοηθούν στην πρόληψη και τη θεραπεία της στοματικής βλεννογονίτιδας. 

Σε μία δημοσκόπηση νοσηλευτών/-τριών φάνηκε πως από τα προβλήματα που σχετίζονται με την αντικαρκινική θεραπεία, η στοματική βλεννογονίτιδα αποτελεί το πιο εξουθενωτικό και το πιο σημαντικό, τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους/τις νοσηλευτές/-τριες. 1 Η σωστή διαχείριση της στοματικής βλεννογονίτιδας απαιτεί αξιολόγηση της στοματικής κοιλότητας πριν από την έναρξη της αντικαρκινικής θεραπείας και τακτικούς ελέγχους από γιατρούς και νοσηλευτές/-τριες για στοματική βλεννογονίτιδα καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας.

Μιλήστε σε κάθε περίπτωση με το/τη γιατρό ή το/τη νοσηλευτή/-τρια σας εάν ανησυχείτε για τη στοματική βλεννογονίτιδα.

Κατεβάστε το φυλλάδιο πληροφοριών για ασθενείς σχετικά με τη διαχείριση της στοματικής βλεννογονίτιδας για τη δική σας πληροφόρηση. Μπορείτε επίσης να εκτυπώσετε το φυλλάδιο πληροφοριών για το νοσηλευτικό προσωπικό και να το δώσετε στο/στη νοσηλευτή/-τρια σας.

1. Bruce SD and Quinn A. The Pain of Oral Mucositis. US Oncological Disease, 2007.